Quy trình tuyển dụng

16/06/2016 - 08 giờ 55 phút

 

Các ứng viên được tuyển dụng sẽ trải qua ít nhất 2 vòng và tối đa là 4 vòng phỏng vấn (với trường hợp cần thảo luận kỹ hơn với ứng viên về vị trí hay quyền lợi).

Các nội dung thi tuyển bao gồm: Kỹ năng cơ bản (Tiếng Anh và Tin học); Bài trắc nghiệm tính cách; Các bài thi viết hoặc thuyết trình về chuyên môn nghiệp vụ; Phỏng vấn về kinh nghiệm và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu công  việc đã nêu trong quảng cáo tuyển dụng.

Ứng viên mới tuyển dụng sẽ được nhận bản kế hoạch thử việc với các tiêu chí cụ thể và thời gian cần hoàn thành trong 2 tháng đầu tiên.

Cán bộ Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập Tập đoàn Bảo Việt và Bảo Việt Nhân Thọ; được hướng dẫn cách thức sử dụng hệ thống và công cụ lao động hiện đại; hệ thống lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc, được tham gia các khóa đào tạo tập trung và đào tạo thực tiễn... từ 1 tháng đến tối đa là 12 tháng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các Giảng viên chuyên  nghiệp và cán bộ  quản lý có kinh nghiệm.