Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

25/04/2015 - 15 giờ 45 phút


Năm 2014, Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận so với năm 2013 nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập trung hóa các mặt hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Năm 2014, Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận so với năm 2013 nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập trung hóa các mặt hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ năm 2014 đạt 10.765 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm 2014, tăng 27% so với năm 2013.

Doanh thu khai thác mới quy năm là 2.093 tỷ đồng , tăng trưởng quy năm là 31% so với năm 2013, mức tăng trưởng trên cao hơn mức tăng của toàn thị trường. Cùng với doanh thu, lợi nhuận của Bảo Việt Nhân thọ cũng tăng trưởng ổn định qua các năm và đến năm 2014 lợi nhuận trước thuế đạt 755 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 7,4% so với năm 2013.

Kết quả trên đã minh chứng cho sự tin tưởng ngày càng cao của Quý khách hàng đối với Bảo Việt Nhân thọ. Năm 2014 vừa qua cũng là năm Bảo Việt Nhân thọ được các cơ quan chính phủ ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường về đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách quốc gia, doanh nghiệp đạt giải Thương hiệu mạnh và là một trong 30 Doanh nghiệp tiêu biểu được Lãnh đạo Nhà nước vinh danh vì có những đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng vì trẻ em năm 2014.

 CÁCH THỨC DỰ TUYỂN


Nếu bạn quan tâm các cơ hội nghề nghiệp tại Bảo Việt Nhân thọ, vui lòng tải

    Mẫu thông tin ứng viên
    Mẫu thông tin thực tập

điền đầy đủ thông tin (có kèm ảnh 3x4) và gửi về Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Tổ chức & Nhân Sự theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Tầng 37, Tòa nhà Keangnam Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn

Điện thoại: (84 24) 6251 7777 (Ext: 118/119)