Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

25.04.2015 - 03:45

Năm 2014, Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận so với năm 2013 nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập trung hóa các mặt hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Tham gia bảo hiểm 11 ngày nhận hơn 1 tỷ đồng

21.05.2014 - 03:47

Gặp tai nạn dẫn đến cụt mất một bàn chân trái, chị Nguyễn Thị Kim Xuân được Bảo Việt Nhân thọ chi trả số tiền bảo hiểm 1,127,400,000 đồng