Tham gia bảo hiểm 11 ngày nhận hơn 1 tỷ đồng

21.05.2014 - 03:47

Gặp tai nạn dẫn đến cụt mất một bàn chân trái, chị Nguyễn Thị Kim Xuân được Bảo Việt Nhân thọ chi trả số tiền bảo hiểm 1,127,400,000 đồng