Tra cứu Tra cứu kết quả
Bạn đang ứng tuyển vị trí

Hà Tĩnh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh (MC, Tổ chức sự kiện)

Ứng viên điền đầy đủ vào form dưới đây
* là bắt buộc
1
2
3
4
5

Mời bạn chọn địa điểm làm việc

Thông tin cá nhân

Giới tính:


Tình trạng hôn nhân:


Ảnh chân dung rõ mặt
Tiếp tục