Tra cứu Tra cứu kết quả

Văn hóa Bảo Việt Life

Sau hơn 28 năm tiên phong đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang khẳng định là doanh nghiệp quốc gia dẫn đầu trên thị trường có sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngoại. Liên tục dẫn đầu TOP 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam” trong 7 năm liên tiếp từ 2016-2023. Ngoài ra, trong năm 2020, lần đầu tiên Bảo Việt Nhân thọ được Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương bình chọn là Top 10 “Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2020”.

Xem nhanh

Tại BVNT, Con người là tài sản vô giá khi Kiến thức, kỹ năng, và thái độ được hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh.
Để mang lại sản phẩm dịch vụ ưu việt không chỉ phục vụ cho KH bên ngoài mà cả KH nội bộ, góp phần quan trọng tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, BVNT luôn chú trọng nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BVNT luôn quan tâm và tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng với mong muốn cùng chia sẻ, chung tay xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. BVNT luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, hưởng ứng sự vận động của Đảng và Nhà Nước, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tích cực tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội thông qua các chương trình như: Chương trình học bổng An Sinh Giáo dục, Cùng hòa nhịp yêu thương, Tết trung thu cùng nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng khác...