Tra cứu Tra cứu kết quả

Vị trí đang tuyển

Kiên Giang - Phụ trách kinh doanh khu vực

Kiên Giang - Phụ trách kinh doanh khu vực

Địa điểm làm việc: Kiên Giang
Hạn ứng tuyển: 30.11.2023 - Bạn còn 56 ngày để ứng tuyển
Lương Mức lương
Thỏa thuận
Phú Yên - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh

Phú Yên - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh

Địa điểm làm việc: Phú Yên
Hạn ứng tuyển: 31.10.2023 - Bạn còn 27 ngày để ứng tuyển
  • Du lịch hàng nămDu lịch hàng năm
  • Khám sức khỏeKhám sức khỏe
  • Thưởng quý, nămThưởng quý, năm
Lương Mức lương
Thỏa thuận
Bình Phước - Phụ trách kinh doanh khu vực

Bình Phước - Phụ trách kinh doanh khu vực

Địa điểm làm việc: Bình Phước
Hạn ứng tuyển: 30.10.2023 - Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển
  • Du lịch hàng nămDu lịch hàng năm
  • Khám sức khỏeKhám sức khỏe
  • Thưởng quý, nămThưởng quý, năm
Lương Mức lương
Thỏa thuận
Bà Rịa Vũng Tàu - Phụ trách kinh doanh khu vực

Bà Rịa Vũng Tàu - Phụ trách kinh doanh khu vực

Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn ứng tuyển: 31.10.2023 - Bạn còn 26 ngày để ứng tuyển
Lương Mức lương
Thỏa thuận